Edukacja  Sprzęt fachowca  Materiały fachowca  Pracodawcy  Ubezpieczenie  Ważne przepisy  Finanse fachowca  BHP 
[Strona główna ][Współpraca ][Kontakt]
Kamieniarz
Betoniarz - zbrojarz 2
Cieśla
Monter budownictwa wodnego
Murarz
Zdun
Dekarz
Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych
Monter sieci cieplnych
Monter sieci deszczownianych
Monter sieci gazowych
Monter systemów rurociągowych
Monter sieci komunalnych
Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
Posadzkarz
Malarz - tapeciarz
Malarz konstrukcji i wyrobów stalowych
Malarz budowlany
Kominiarz
Glazurnik
Monter izolacji budowlanych
Szklarz budowlany
Monter instalacji centralnego
ogrzewania i ciepłej wody
Monter instalacji wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
Monter instalacji i urządzeń
sanitarnych
Monter instalacji gazowych
Elektryk
Operator i monter maszyn i urządzeń
Szkalarz
Studniarz
Spawacz ręczny gazowy
Spawacz ręczny łukiem elektrycznym
Kowal
Ślusarz
Monter sieci energetycznych
Monter/składacz okien
2012 © Mirosław Żyznowski
Lista  Zawodów Budowlanych
ZAWÓDBUDOWLANY. PL
i         TOP-INVESTOR
Mgr inż. Mirosław Żyznowski
        www.top-investor.pl
Na portalu InwestorPubliczny.pl
zawiera także ciekawe informacje dotyczące specyfiki prcesu budowlanego prowadzonego w rygorach przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Nasz Partnerzy
InwestorPubliczny.pl
Polecamy firmę Lex- Bud Centrum Doradztwa Budowlanego/ Polskie Centrum Edukacji  - www.lex-bud.com.pl. Z doświadczenia i wiedzy tej jednostki korzysta także portal InwestorPubliczny.pl
Lex-Bud specjalizuje się w doradztawie dotyczącym   prowadzenia cyklu procesu budowlanego prowadzonego w rygorach ustawy Prawo zamówień publicznych
Zachęcamy do odwiedzania portalu Polskiego Centrum Edukacji- www.UmowywBudownictwie.pl
Na stronach protalu znajduje się uszczególowiona  informacja o umowach  towarzyszących procesowi  budowlanemu
Portal www.ZawódBudowlany.pl Polskiego Centrum Edukacji powstał z zamiarem upowszechniania wiedzy o zawodach budowlanych oraz udzielenia wsparcia merytorycznego pracownikom  zatrudnionych w sferze budownictwa w wykonywaniu  ich zawodu .
W zakładce " Edukacja " zamieszczane są aktualne informacje o możłiwościach odbycia szkoleń zawodowych. Zawód budowlany wymaga stałego podnoszenia kwalifikacji. Wciąż mamy zmiany  przepisów obowiązujących w budownictwie  oraz  pojawiają się nowe technologie wymagające poznania nowych rozwiazań wykonania robót budowlanych
W zakładce " Sprzęt fachowca"  znajdują się informacje o nowościach sprzętowych w budownictwie. W tej zakładce zwrócimy uwagę także na rozwiązania IT - telekomunikacyjne, informatyczne, które mogą usprawnić działanie małej firmy budowlanej i zwiększyć jej efektywność , czy obniżyć koszty funkcjonowania na rynku budowlanym.
W zakładce " Materiały fachowca" prezentujemy nowe  materiały  budowlane  W materiałach tych jest ciagły postęp i wzrost jakości użytkowych. Warto znać właściwości użytkowe nowych materiałów budowlanych i ich cechy różnicujące je od dotychczasowych. Będziemy informować także o cenach materiałów budowlanych.  Koszty materiałów stanowią przeciętnie 50-60 % wszystkich kosztów.
W zakładce " Pracodawcy" - przedstawiamy  listę potencjalnych firm z branży budowlanej, które mogą oferować miejsca pracy. Na tych strona chcemy umieszczać przydatne linki i informacje przy ubieganiu się o pracę.
W zakładce " Ważne przepisy " - prezentujemy niezbędne przepisy regulujące działalność w dziedzinie budownictwa. Tutaj można znależć także bieżące interpretacje tychże przepisów, wyroki sądów w zakresie sporów między uczestnikami procesu budowlanego.
W zakładce " Finanse  fachowca" - przedstawiamy warunki uzyskania kredytów oraz finansowania działalności budowlanej i informacje nt leasingu, faktoringu , pożyczek pod zastaw. Różne instytucje finansowe prezentują swoje oferty skierowane dla sektora budowlanego. 
W zakładce " Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - BHP " - promujemy standardy bezpiecznego działania w zawodach budowlanych. Informujemy o zagrożeniach  występujących na placach budów,  wskazujemy na zasady montażu rusztowań i pomostów:
ZawódBudowlany.pl
TOP-INVESTOR
ͷ www.top-investor.pl