Edukacja  Sprzęt fachowca  Materiały fachowca  Pracodawcy  Ubezpieczenie  Ważne przepisy  Finanse fachowca  BHP 
Kamieniarz
Betoniarz - zbrojarz 2
Cieśla
Monter budownictwa wodnego
Murarz
Zdun
Dekarz
Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych
Monter sieci cieplnych
Monter sieci deszczownianych
Monter sieci gazowych
Monter systemów rurociągowych
Monter sieci komunalnych
Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
Posadzkarz
Malarz - tapeciarz
Malarz konstrukcji i wyrobów stalowych
Malarz budowlany
Kominiarz
Glazurnik
Monter izolacji budowlanych
Szklarz budowlany
Monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
Monter instalacji wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
Monter instalacji gazowych
Elektryk
Operator i monter maszyn i urządzeń
Szkalarz
Studniarz
Spawacz ręczny gazowy
Spawacz ręczny łukiem elektrycznym
Kowal
Ślusarz
Monter sieci energetycznych
Monter/składacz okien
2012 © Mirosław Żyznowski
Istotne w zawodzie budowlanym przepisy 
Zawody Budowlane
Ustawa Prawo budowlane
Rozp. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Rozp. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
Rozp. w sprawie rodzajów ob. budowlanych, przy których  jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru.
Rozp. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budowle rolnicze i ich usytuowanie.
Rozp. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Rozp. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku.
Rozp. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli.
Rozp. w sprawie książki obiektu budowlanego.
Rozp. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
Rozp. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Ustawa o wyrobach budowlanych.
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Opracowania, raporty, opinie 
Na portalu InwestorPubliczny.pl
zawiera także ciekawe informacje dotyczące specyfiki prcesu budowlanego prowadzonego w rygorach przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Nasz Partnerzy
InwestorPubliczny.pl
Polecamy firmę Lex- Bud Centrum Doradztwa Budowlanego/ Polskie Centrum Edukacji  - www.lex-bud.com.pl. Z doświadczenia i wiedzy tej jednostki korzysta także portal InwestorPubliczny.pl
Lex-Bud specjalizuje się w doradztawie dotyczącym   prowadzenia cyklu procesu budowlanego prowadzonego w rygorach ustawy Prawo zamówień publicznych
Zachęcamy do odwiedzania portalu Polskiego Centrum Edukacji- www.UmowywBudownictwie.pl
Na stronach protalu znajduje się uszczególowiona  informacja o umowach  towarzyszących procesowi  budowlanemu
Indeks alfabetyczny zawodów
Bilans kompetencji szkolnictwa zawodowego i technicznego w branży
budowlanej raport z badań
Zdobywanie uprawnień budowlanych
Ustawa w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
ZawódBudowlany.pl
TOP-INVESTOR
ͷ www.top-investor.pl
ZAWÓDBUDOWLANY. PL
i         TOP-INVESTOR
[Strona główna ][Współpraca ][Kontakt]